Autor: sharyenglish

immoral

immoral
nemorální

This is immoral.
Tohle je nemorální.

Paul seems to regard sex as sinful and immoral.
Zdá se, že Paul považuje sex za hříšný a nemorální.

There’s nothing immoral about wanting to earn more money.
Není nic nemorálního na tom, když někdo chce vydělat více peněz.

Loučení

Zde naleznete několik základních frází, které použijete při loučení.

Goodbye!
Na shledanou!

Bye!
Nashle! Pa! Ahoj! (při loučení)

Bye for now.
Tak zatím (nashle).

It was nice meeting you!
Rád jsem tě potkal.

It was nice meeting you too!
Také jsem tě rád potkal.

Have a good weekend!
(Přeji) Hezký víkend!

Have a nice day!
(Přeji) Hezký den!

See you!
Na shledanou (Uvidíme se)!

See you later!
Na shledanou později. / Uvidíme se později.

See you soon!
Brzy na shledanou!

Have a good journey!
Šťastnou cestu!

Have a nice trip back home.
Pěknou cestu zpět domů.

Have a safe flight.
Přeji Vám bezpečný let.

Vyzkoušejte si nyní audio kvíz!

Loučení – kvíz

Vyzkoušejte si nyní, jak dobře se umíte anglicky rozloučit!

Níže uvidíte napsaný vždy jen český výraz. Řekněte si v duchu anglický překlad. Správnou odpověď se dozvíte po kliknutí na zvukový soubor.

Na shledanou!

Nashle! Pa! Ahoj! (při loučení)

Tak zatím (nashle).

Rád jsem tě potkal.

Také jsem tě rád potkal.

(Přeji) Hezký víkend!

(Přeji) Hezký den!

Na shledanou (Uvidíme se)!

Na shledanou později. / Uvidíme se později.

Brzy na shledanou!

Šťastnou cestu!

Pěknou cestu zpět domů.

Přeji Vám bezpečný let.

Výborně! Nyní se přepněte na další lekci!

district

district
čtvrť, okres

He lives in a poor district of London.
Žije v chudé čtvrti Londýna.

This district is notorious for air pollution.
Tato čtvrť je známá znečištěním ovzduší.

I live in a nice district.
Žiji v hezké čtvrti.

Fráze pro e-mailovou konverzaci

Formální oslovení

Dear Mr. Brown,
Vážený pane Browne,

Neformální oslovení

Neformální oslovení bývá přípustné na všech úrovních.

Hi David,
Ahoj Davide,

Pokud nevíme, kdo bude zprávu číst

To whom it may concern,
Vážení,…

Úvodní fráze

I hope you are well.
Doufám, že se máte dobře.

I believe you are well.
Věřím, že se máte dobře.

Hope you’re doing well.
Doufám, že se Vám daří.

I hope all is well.
Doufám, že je vše v pořádku.

Hope you day / week is going well.
Doufám, že Váš den / týden probíhá dobře.

How are you doing?
Jak se máš / máte?

Odpověď na dotaz

Thank you for your email about…..
Děkuji za Váš e-mail o ….

Thank you for your email regarding….
Děkuji za Váš e-mail týkající se….

Thank you for your interest / inquiry.
Děkuji za Váš zájem / dotaz.

Enclosed is the information you requested.
Přložené jsou požadované informace.

With regard / reference to ….
S ohledem / odvoláním na …

Když žádáte příjemce, aby provedl nějakou akci

Could you please…
Mohl byste prosím…

I would be greateful if you could….
Byl bych Vám vdčený, kdybyste mohl…

I would appreciate your help in this matter.
Ocenil bych Vaši pomoc v této záležitosti.

Could you look into this?
Mohl byste se na to podívat?

Don’t forget…
Nezapomeňte…

I would like to remind you…
Chtěl bych Vám připomenout….

Would you mind checking it out for me?
Mohl byste to pro mě zkontrolovat?

Thanks in advance.
Díky předem.

I’d love to hear your advice on this one.
Rád bych slyšel Vaši radu ohledně tohoto.

It’s a serious problem for us.
Je to pro nás velký problém.

The situation is causing us considerable inconvenience.
Situace nám způsobuje značné nepříjemnosti.

Please take care of that ASAP.
Prosím, postarejte se o to co nejdříve.

I hope you will deal with this matter promptly.
Doufám, že se touto záležitostí budete neprodleně zabývat.

Anglické pozdravy

V této lekci můžete najít několik způsobů, jak anglicky zdvořile pozdravit.

Hi!
Ahoj! Nazdar! Čau! (hovorově)

Hello!
Ahoj! Dobrý den!

Good morning!
Dobré ráno!

Good afternoon!
Dobré odpoledne!

Good evening!
Dobrý večer!

How are you?
Jak se máš (máte)?

How are you doing?
Jak se ti vede?

How are things going?
Jak se ti daří?

I’m fine, thank you!
Mám se dobře, díky!

Very well, thank you!
Velmi dobře, díky!

Fine, thanks! And you?
Dobře, díky! A ty?

I’m fine, how are you?
Mám se dobře. Jak se máte vy?

Not so bad.
Ujde to.

It’s nice to meet you!
Rád/a Vás potkávám.

Vyzkoušejte si nyní audio kvíz!

Anglické pozdravy – kvíz

Vyzkoušejte si nyní, jak dobře umíte anglické pozdravy!

Níže uvidíte napsaný vždy jen český výraz. Řekněte si v duchu anglický překlad. Správnou odpověď se dozvíte po kliknutí na zvukový soubor.

Ahoj! Nazdar! Čau! (hovorově)

Ahoj! Dobrý den!

Dobré ráno!

Dobré odpoledne!

Dobrý večer!

Jak se máš (máte)?

Mám se fajn, díky!

Velmi dobře, díky!

Dobře, díky! A ty?

Mám se dobře. Jak se máte vy?

Ujde to. (odpověď na otázku How are you?)

Rád/a Vás potkávám.

Skvělé! A teď pojďme na další lekci…

Všechny fráze z webu

Zde najdete výpis všech hlavních lekcí, které se nachází na tomto webu.

Základní fráze

Anglické začátky

Anglické pozdravy

Loučení

Business English

Fráze pro e-mailovou konverzaci.

To je zatím vše, další fráze budeme postupně přidávat.

Vyberte si rubriku

window

window
1. okno

Open the window!
Otevři okno!

Who broke the window?
Kdo rozbil to okno?

Jde vám to skvěle! 👍

Projeďte si obě fráze ještě jednou a pak se vrhněte na další slovíčko!